Buro VERHAAR is het adviesburo van Henk Verhaar. Henk Verhaar promoveerde in 1995 op een proefschrift over het met QSARs voorspellen van de toxiciteit van organische stoffen voor waterorganismen, waarvoor hij een classificatiesysteem ontwikkelde dat inmiddels veel gebruikt wordt in de beoordeling van nieuwe en bestaande stoffen. Na zijn promotie en een postdoc aan de Colorado State University, waar hij zich bekwaamde in het PBPK-modelleren, maakte hij in 1998 de overstap naar de advieswereld, waar hij eerst voor OpdenKamp Adviesgroep en daarna voor ENVIRON corporation bedrijven hielp met de registratie van chemische stoffen, met name gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Dit deed hij tot eind 2013. Na een kort uitstapje als ontwikkelaar van nieuwe desinfectiemiddelen is hij nu weer actief op het gebied van advies met betrekking tot de beoordeling en registratie van chemische stoffen. Daarbij ligt zijn focus op de chemische eigenschappen van stoffen, het gedrag van stoffen in het milieu, en de ecotoxicologie. In samenwerking met voormalige collega’s op het gebied van de humane toxicologie en ecotoxicologie kan Buro VERHAAR complete registratiedossiers voor biociden, gewasbeschermingsmiddelen en industriële chemicaliën verzorgen. Buro VERHAAR is gespecialiseerd in het oplossen van niet-standaard problemen.

Buro VERHAAR werkt nauw samen met Bretox (Christel Breton) en Bongers EcoTox Services (Marina Bongers).